top of page
 • Foto van schrijverMoimmo

EPB, EPC, E-peil, S-peil.....bent u helemaal mee?

De afgelopen jaren schieten de energieregels en -eisen met bijhorende afkortingen als paddestoelen uit de grond. Ziet u ook door het bos de bomen niet meer....wij lijsten de belangrijkste even voor u op.


EPB: Energie Prestatie & Binnenklimaat

Het EPB is het energetisch minimum waaraan woningen moeten voldoen. Het wordt bepaald door oa de isolatie, luchtdichtheid, ventalitie, verwarmingsysteem....

De EPB-eisen hangen af van

 • de bestemming van het gebouw (wonen, winkels, sporthal, ...)

 • de aard van de werken (nieuwbouw, renovatie, ingrijpende energetische renovatie, ...)

 • het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de melding.


Wanneer zijn de EPB-regels van toepassing?

De energieprestatieregelgeving is van toepassing op alle werkzaamheden aan gebouwen:

 • die kaderen in een vergund geheel waarvoor een vergunning werd aangevraagd of een melding werd gedaan vanaf 1 januari 2006 en waarvoor de medewerking van een architect vereist is

 • én die verwarmd of gekoeld worden. Hierbij wordt elk gebouw (uitgezonderd industrie en landbouw) waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen of hun vrije tijd doorbrengen altijd beschouwd als verwarmd of gekoeld ook al is dit niet noodzakelijk het geval.

De EPB-eisen zijn niet voor alle gebouwen dezelfde. Welke EPB-eisen er gelden voor een bouwproject, is afhankelijk van de:

 • bestemming van het gebouw

 • de aard van de werken

 • jaar van aanvraag van de vergunning

Wil je de EPB-regels kennen voor jouw woning? Ga dan zeker eens kijken op volgende link: https://www.vlaanderen.be/epb-eisenEPC: Energie Prestatie Certificaat


Een EPC toont aan hoe energiezuinig een gebouw is. Een residentiële eenheid is bijvoorbeeld een woning, appartement of een collectief woongebouw, zoals een studentenhuis.

Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders. Soms is een EPC ook nodig als bewijs voor een premie, subsidie of renovatie.


 • sinds 2019 wordt de energiezuinigheid weergegeven met een EPC-label. Dit label gaat van een rode letter F (slechte score) tot een donkergroene A+ (heel goede score).

 • Op het EPC staat ook de energiescore van de wooneenheid in kWh/(m² jaar) (kilowattuur per vierkante meter jaar). Hoe lager die energiescore, hoe energiezuiniger de wooneenheid is.

 • In het EPC staan ook aanbevelingen over hoe de wooneenheid nog energiezuiniger gemaakt kan worden. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw.

 • Een EPC is maximaal 10 jaar geldig. Bij verkoop zijn sinds 2022 enkel EPC’s geldig die opgemaakt zijn vanaf 2019. Het EPC vervalt

  • als de gebouweenheid van bestemming verandert, bijvoorbeeld van wonen naar winkel, restaurant of kantoor of omgekeerd of

  • als een nieuw EPC is ingediend.

 • Er is geen vaste kostprijs voor een EPC. De prijs hangt af van de complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van de energiedeskundige. Het is het best de prijs en kwaliteit van verschillende energiedeskundigen te vergelijken.


E-peil


Het E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is.

Het behalen van het E-peil is een van de EPB-eisen voor een nieuw gebouw of bij een ingrijpende energetische renovatie.

In volgende link vindt u het maximaal E-peil voor woningen. Voor niet-residentiële gebouwen (kantoren, scholen, ...) gelden andere normen.


S-peil


Het ’S-Peil’ of ‘schilpeil’ drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft. Het S-peil geldt per wooneenheid, dus voor een appartement en niet voor een appartementsgebouw.

Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van de wooneenheid op peil te houden en hoe efficiënter de vorm, hoe lager en hoe beter het S-peil. Hoe lager het S-peil, hoe beter het dus gesteld is met de schil van de woning, energetisch gezien.

De EPB-verslaggever berekent het S-peil met behulp van de EPB-software.


K-peil


Het K-peil geeft de globale warmte-isolatie van het gebouw weer. Het hangt af van het warmteverlies van een gebouw via buitenmuren, daken, vloeren en vensters. Hoe beter u isoleert, hoe lager en hoe beter het K-peil is. Maximaal isoleren, volledig sluitend rond het gebouw, van de vloer tot het dak, is belangrijk.

Ook de compactheid van het gebouw stuurt het K-peil. Daarnaast moet u koudebruggen beperken.

De EPB-verslaggever berekent het K-peil met de EPB-software.

27 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page