top of page

PRIVACYBELEID

U staat centraal bij alles wat we doen. Daarom behandelen we uw persoonlijke informatie met respect en kunt u zelf aangeven welke informatie u met ons deelt.

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe moimmo omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van moimmo en gebruikers van onze diensten. moimmo vindt het van groot belang dat de verzameling en verwerking van uw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. U wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen. We hebben ons best gedaan om deze uitleg zo kort mogelijk te houden en begrijpelijk te maken. Mocht u meer informatie willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen via onze contactpagina

In het algemeen kan moimmo gegevens van u verzamelen op onder andere het moment dat u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, een informatieaanvraag doet, een e-mail aan ons verzendt, uw gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer u gebruikmaakt van onze diensten. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We zullen dit hieronder verder toelichten.


Hoe verzamelen we gegevens?
moimmo kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

Direct van u – Als u ons bijvoorbeeld contact met ons opneemt met een vraag of om informatie met ons te delen, gebruikmaakt van onze diensten of een account creëert op onze website.

Via eigen websites – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelt moimmo via de websites die moimmo beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies.

Via websites van derden – moimmo maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van moimmo op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als mediapartner of verwerker voor moimmo optreden. U kunt daarbij denken aan het doorplaatsen van onze huizenadvertenties of uitvoeren van diensten in opdracht van moimmo. Opdrachtnemers van moimmo kunnen ook, o.a. via hun websites, gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. moimmo is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van moimmo plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende partners op hun websites.


Welke gegevens verzamelen we?
moimmo kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die moimmo van u kan verzamelen zijn:

 • Contact- en accountgegevens– Zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, adresgegevens van het object;

 • Betalings- en factuurgegevens– Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten voor de financiële afhandeling en administratie. Fiscaal hebben wij de verplichting om uw gegevens omtrent betalingen 7 jaar te bewaren;

 • Website gegevens– Zoals IP-adres, uw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat u hebt gedaan op onze website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid;

 • Door u publiekelijk geplaatste gegevens– Zoals reacties op door ons beheerde social media sites geplaatste berichten;

 • Informatie over uw voorkeuren– zoals prijsklasse, regio, type huis etc;

 • Gegevens door u aan ons verstrekt– om onze dienstverlening aan u te optimaliseren.


Hoe en waarom gebruiken we deze gegevens?
moimmo kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
Wij gebruiken uw gegevens wanneer u ons een opdracht geeft (bijvoorbeeld om uw huis te verkopen of om gegevens over een huis te verstrekken), zodat wij

 • Uw opdracht kunnen uitvoeren;

 • de betaling kunnen aanvaarden;

 • u klantenservice kunnen verlenen.

Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen

 • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze diensten te verbeteren;

 • Voor onze marketingdoeleinden, om u informatie te verschaffen over onze diensten. Denk dan bijvoorbeeld aan e-mails over onze diensten of aanbiedingen;

 • Om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals nuttige informatie en herinneringen;

 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Als zodanig kunnen wij uw gegevens gebruiken om misbruik van ons intellectuele eigendom, fraude of andere misdrijven te voorkomen.

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht u geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden via bonjour@moimmo.com.


Waar u toestemming voor hebt gegeven
Door gebruik te maken van onze diensten geeft u ons toestemming:

 • Om contact met u op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot onze dienstverlening. Dit kan via telefoon, e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media-platformen.

 • Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze websites (zie ons cookiebeleid voor meer informatie).


Met wie delen we uw gegevens?

 • Binnen de moimmo organisatie en met bedrijven die diensten voor ons leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning;

 • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd;

 • Onze (media)partners die specifieke diensten organiseren of leveren bij de verkoopinspanningen (in overeenstemming met hun privacyverklaring);

 • Derden die door u ingekochte diensten leveren (bijvoorbeeld rapportages, taxaties, fotosessies) zodat zij bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren;

 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties (bijvoorbeeld notaris) waar dit wettelijk is toegestaan of vereist;


Websites van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites van sponsors van moimmo waarnaar moimmo linkt of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten uw persoonsgegevens verzamelen. moimmo is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. moimmo raadt u aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.


Uw keuzes en rechten
U kunt uw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

 • U kunt zelf uw account en voorkeuren aanpassen (service nog niet actief);

 • U kunt een e-mail sturen naar bonjour@moimmo.commet uw verzoek.

 • Onderaan elke nieuwsbrief die u van moimmo ontvangt wordt de mogelijkheid geboden u af te melden van de mailinglist;

 • Ook kunt u via de instellingen van uw apparaat (zoals uw mobiel) aan- en uitzetten of u locatiegegevens wil delen of push notificaties van moimmo wil ontvangen;

 • Voor het beheren van uw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons cookiebeleid.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons en om de door u verstrekte gegevens aan te passen. Ook hebt u het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over u hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kunt u een e-mail sturen naar bonjour@moimmo.com


Uw informatie onderhouden
moimmo doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat uw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat u zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit uw wachtwoord aan een ander.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.


Contact opnemen
Als u vragen hebt over het bovenstaande of onze benadering van privacy, kunt u contact opnemen via onze contactpagina.


Wijziging moimmo Privacy Statement
moimmo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van moimmo te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we u daarover infomeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook toestemming.

Laatste wijziging 1 maart 2023

bottom of page